januari 2, 2019

Margareta Östmark

Lång erfarenhet av arbete med ryggrelaterad smärta, neurorehabilitering och multimodal smärtrehabilitering (MMR2). Förutom detta lång erfarenhet inom företagshälsovård med arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsärenden.

Dessutom leg. sjukgymnast OMT2 examen.