Stäng X

Om oss

Vi erbjuder dig konsultation och behandling inom flera specialiteter med en samlad yrkeserfarenhet på över 350 år.

Vi strävar efter att alltid jobba med kompetens, kvalitet och kontinuitet.

Läs mer om oss nedan.Johanna Isakson

Hälsocoach/strateg

LÄS MER

Utbildad Folkhälsopedagog, Personlig Tränare och Coach
Handleder och coachar i välmåendefaktorer, livsstilskomponenter och beteendeförändringar på såväl individ-, grupp- och företagsnivå. Mer än 20 års yrkeserfarenhet.


Martin Mousa

Leg. läkare specialist i reumatologi & invärtesmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet inom sina specialiteter samt allmänmedicin.

Hos Martin kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten, årskontroller och hälsoundersökningar.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.


Christian Brandt

Beteendevetare & alkohol- och drogterapeut.

LÄS MER

Beteendevetare och Alkohol & Drogterapeut med lång erfarenhet från Human Resource och även nykter alkoholist sedan mer än 10 år tillbaka.

Han arbetar även med spelberoende och är efterfrågad inom chefsstöd på individ- och organisationsnivå.

Han är en omtyckt föreläsare där han delar med sig av sina erfarenheter kring missbruk och beroende.


Misa Sjöberg

Leg. psykolog och fil dr i psykologi

LÄS MER

Inriktad mot ledarskap och stress. Erbjuder individanpassade terapier och stödsamtal, grupputveckling, konflikthantering, ledarskapscoaching och handledning. Även rehabilitering inom stress och utmattning. Erfarenhet som chef i privat verksamhet.


Elisabet Vanky

Leg. läkare specialist i anestesiologi och intensivvård, verksam som hudläkare (dermatolog)

LÄS MER

Hos Elisabet kan du söka för bedömning & behandling av hudförändringar (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).

Vi utför även kirurgiska åtgärder.


Viktoria Hägg

Ledarskaps- och personalutvecklare

LÄS MER

Hjälper chefer, medarbetare och team i utvecklingsprocesser, förändringsprocesser, konflikthantering och problemlösning genom coachande samtal. Leder workshops inom ledarskap, arbetsrätt, och emotionell intelligens. Certifierad i självkännedoms testet EQ -i 2.0 och EQ 360 och certifierad coach via ICF.

Bakgrund som ledare inom HR och personalfrågor. Arbetar mestadels med digitala konsultationer.


Margareta Östmark

Leg. läkare specialist i rehabiliteringsmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet av arbete med ryggrelaterad smärta, neurorehabilitering och multimodal smärtrehabilitering (MMR2). Förutom detta lång erfarenhet inom företagshälsovård med arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsärenden.

Dessutom leg. sjukgymnast OMT2 examen.


Jacob Werner

Leg. läkare specialist i internmedicin och kardiologi

LÄS MER

Med lång erfarenhet inom kardiologi (hjärtats funktion och sjukdomar) och internmedicin. Han har även ett specialintresse inom idrottskardiologi och lång erfarenhet av fysiologiska utredningar såsom ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) arbets-EKG och långtids-EKG.


Ronny Larsson

Chefs- och organisationsstöd

LÄS MER

Lång erfarenhet på olika nivåer som chef/ledare inom statlig- och kommunal verksamhet samt i näringslivet.
Kan till exempel ge stöd som mentor, ledarskapscoach, interimslösning under en rekryteringsprocess, göra ledningsöversyn m.m.


Roland Ullmark

Leg. läkare specialist i ortopedi
Överläkare

LÄS MER

Allmän ortopedi & försäkringsortopedi.
Medicinskt ledningsansvarig.
Arbetande delägare Rocus Medical AB


Peter Mellqvist

Leg. läkare specialist i företagshälsovård

LÄS MER

Mångårigt arbete som företagsläkare och arbete som konsultläkare för Transportstyrelsen.


Virág Bergkvist

Leg. läkare specialist i allmän psykiatri och neurologi

LÄS MER

Virág är neurolog i botten som har vidareutbildat sig till psykiatriker.

Hon har en gedigen bakgrund inom sitt specialistområde och har tidigare bl a varit medicinskt ledningsansvarig inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och på Gotland.

Hos oss arbetar hon bl a med rehabilitering av arbetstagare med psykiatriska problem kopplat till arbetssituationen.


Tönu Saartok

Leg. läkare specialist i idrottsortopedi

LÄS MER

Har arbetat som förbundsläkare för Svenska friidrotts- tyngdlyftar- och tennisförbundet
Bedömer/behandlar idrottsrelaterade ortopediska besvär


Anders Jonsson

Leg. psykolog

LÄS MER

Lång erfarenhet som organisationspsykolog och familjeterapeut.


Bertil Grandin

Leg. psykolog & leg. psykoterapeut

LÄS MER

Bertil Grandin är både leg psykolog och leg psykoterapeut med lång erfarenhet i yrket.


Ulf Tyrefors

Arbetsmiljöingenjör

LÄS MER

Konsultation avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och tekniska mätningar.
Arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar.


Björn Söderberg

Organisationskonsult

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som rehabiliteringshandläggare och HR konsult inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Diplomerad utredare i den evidensbaserade och rättssäkra metoden faktaundersökning som används vid anmälan om trakasserier och mobbning.

 

Erbjuder konsultativt stöd för bedömning av komplexitet vid anmälan om trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, lämnar förslag på vidare utredning, omfattning och tidsplan. Bistår även med att organisera det förebyggande arbetet med företagets policy och goda rutiner mot mobbing samt hur dessa implementeras.


Lars Kroné

Arbetsmiljöspecialist/ Rådgivare

LÄS MER

Bred kompetens som leverantör och beställare inom företagshälsovårdsområdet gör att han kan vara ett stöd för chefer/beställare när det gäller vilka insatser som är mest relevanta och kostnadseffektiva i olika typer av organisationer.


Marcus Ryding

Leg. sjuksköterska/företagssköterska
Verksamhetschef

LÄS MER

Lång erfarenhet inom yrket med tidigare arbete inom hjärtmedicin, ambulansjukvård, primärvård och företagshälsa.
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå.
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för drogtestning för personal inom arbetslivet.
Arbetande delägare Rocus Medical AB