Stäng X

Vårt team

Vi erbjuder dig konsultation och behandling inom flera specialiteter med en samlad yrkeserfarenhet på över 350 år.

Vi strävar efter att alltid jobba med kompetens, kvalitet och kontinuitet.

Läs mer om vårt team nedan.Linda Mittonen

Undersköterska/Koordinator

LÄS MER

Lång erfarenhet inom operationsverksamhet och tar hand om kundkontakter, bokningar, laboratoriet och mycket mycket mer.


Therese Bergström

Leg. sjuksköterska/ företagssköterska/ rehabsamordnare

LÄS MER

Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå. Utbildad inom hälsoprofilsbedömning.


Maja Liljeroth

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast

LÄS MER

Med sin bakgrund inom elitidrott har Maja mycket goda kunskaper i behandling och rehabilitering av  bl.a idrottsskador. Hon är också engagerad i Rocus Hälsas stöd till den gotländska idrottsrörelsen.


Martin Mousa

Leg. läkare specialist i reumatologi & invärtesmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet inom sina specialiteter samt allmänmedicin.

Hos Martin kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten, årskontroller och hälsoundersökningar.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.


Christian Brandt

Beteendevetare & alkohol- och drogterapeut.

LÄS MER

Beteendevetare och Alkohol & Drogterapeut med lång erfarenhet från Human Resource och även nykter alkoholist sedan mer än 10 år tillbaka.

Han arbetar även med spelberoende och är efterfrågad inom chefsstöd på individ- och organisationsnivå.

Han är en omtyckt föreläsare där han delar med sig av sina erfarenheter kring missbruk och beroende.


Karin Bongenhielm Åkerlund

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast

LÄS MER

Behandlingsinriktad på rörelseapparaten och har lång erfarenhet av kliniskt arbete.


Misa Sjöberg

Leg. psykolog och fil dr i psykologi

LÄS MER

Inriktad mot ledarskap och stress. Erbjuder individanpassade terapier och stödsamtal, grupputveckling, konflikthantering, ledarskapscoaching och handledning. Även rehabilitering inom stress och utmattning. Erfarenhet som chef i privat verksamhet.


Ulrika Wollin

Specialistsjuksköterska

LÄS MER

Mångårigt arbete inom ambulanssjukvård och primärvård. Förutom kundmottagning så håller Ulrika i flertal utbildningar.
Specialistutbildad inom ambulanssjukvård.


Elisabet Vanky

Leg. läkare specialist i anestesiologi och intensivvård, verksam som hudläkare (dermatolog)

LÄS MER

Hos Elisabet kan du söka för bedömning & behandling av hudförändringar (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).

Vi utför även kirurgiska åtgärder.


Margareta Östmark

Leg. läkare specialist i rehabiliteringsmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet av arbete med ryggrelaterad smärta, neurorehabilitering och multimodal smärtrehabilitering (MMR2). Förutom detta lång erfarenhet inom företagshälsovård med arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsärenden.

Dessutom leg. sjukgymnast OMT2 examen.


Margareta Nyman

Leg. läkare specialist i allmänmedicin, invärtesmedicin samt geriatrik

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som distriktsläkare, akutläkare och geriatriker

Hos Margareta kan du boka besök för exempelvis årskontroller, hälsoundersökningar, medicinska intyg, olika medicinska utredningar eller konsultationer.


Johan Sampson

Leg. läkare specialist i handkirurgi & ortopedi

LÄS MER

Specialiserad på idrottsskador och sjukdomstillstånd i armbåge, handled och hand.


Jacob Werner

Leg. läkare specialist i internmedicin och kardiologi

LÄS MER

Med lång erfarenhet inom kardiologi (hjärtats funktion och sjukdomar) och internmedicin. Han har även ett specialintresse inom idrottskardiologi och lång erfarenhet av fysiologiska utredningar såsom ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) arbets-EKG och långtids-EKG.


Ronny Larsson

Chefs- och organisationsstöd

LÄS MER

Lång erfarenhet på olika nivåer som chef/ledare inom statlig- och kommunal verksamhet samt i näringslivet.
Kan till exempel ge stöd som mentor, ledarskapscoach, interimslösning under en rekryteringsprocess, göra ledningsöversyn m.m.


Roland Ullmark

Leg. läkare specialist i ortopedi
Överläkare

LÄS MER

Allmän ortopedi & försäkringsortopedi.
Medicinskt ledningsansvarig.
Arbetande delägare Rocus Medical AB


Staffan Bark

Leg. läkare specialist i allmänkirurgi
Docent & överläkare i kirurgi

LÄS MER

Tidigare förbundsläkare och landslagsläkare för Svenska Friidrottsförbundet.

Bedömning & behandling av nevus (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).
Nageltrångsoperation samt andra bedömningar av kirurgisk karaktär exempelvis bråck eller gallvägs- och bukbesvär.


Peter Mellqvist

Leg. läkare specialist i företagshälsovård

LÄS MER

Mångårigt arbete som företagsläkare och arbete som konsultläkare för Transportstyrelsen.


Virág Bergkvist

Leg. läkare specialist i allmän psykiatri och neurologi

LÄS MER

Virág är neurolog i botten som har vidareutbildat sig till psykiatriker.

Hon har en gedigen bakgrund inom sitt specialistområde och har tidigare bl a varit medicinskt ledningsansvarig inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och på Gotland.

Hos oss arbetar hon bl a med rehabilitering av arbetstagare med psykiatriska problem kopplat till arbetssituationen.


Tönu Saartok

Leg. läkare specialist i idrottsortopedi

LÄS MER

Har arbetat som förbundsläkare för Svenska friidrotts- tyngdlyftar- och tennisförbundet
Bedömer/behandlar idrottsrelaterade ortopediska besvär


Anders Jonsson

Leg. psykolog

LÄS MER

Lång erfarenhet som organisationspsykolog och familjeterapeut.


Bertil Grandin

Leg. psykolog & leg. psykoterapeut

LÄS MER

Bertil Grandin är både leg psykolog och leg psykoterapeut med lång erfarenhet i yrket.


Kjell Dahl

Leg. läkare specialist i kirurgi

LÄS MER

Bedömning & behandling av kirurgisk karaktär. Lång erfarenhet inom kirurgkliniken på Gotland.


Ulf Tyrefors

Arbetsmiljöingenjör

LÄS MER

Konsultation avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och tekniska mätningar.
Arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar.


Björn Söderberg

Organisationskonsult

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som rehabiliteringshandläggare och HR konsult inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Diplomerad utredare i den evidensbaserade och rättssäkra metoden faktaundersökning som används vid anmälan om trakasserier och mobbning.

 

Erbjuder konsultativt stöd för bedömning av komplexitet vid anmälan om trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, lämnar förslag på vidare utredning, omfattning och tidsplan. Bistår även med att organisera det förebyggande arbetet med företagets policy och goda rutiner mot mobbing samt hur dessa implementeras.


Lars Kroné

Arbetsmiljöspecialist/ Rådgivare

LÄS MER

Bred kompetens som leverantör och beställare inom företagshälsovårdsområdet gör att han kan vara ett stöd för chefer/beställare när det gäller vilka insatser som är mest relevanta och kostnadseffektiva i olika typer av organisationer.


Marcus Ryding

Leg. sjuksköterska/företagssköterska
Verksamhetschef

LÄS MER

Mångårigt arbete som företags- och distriktssköterska.
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå.
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för drogtestning för personal inom arbetslivet.
Arbetande delägare Rocus Medical AB