Stäng X

Vårt team

kompetens, kvalitet och kontinuitetMartin Mousa

Leg. läkare specialist i reumatologi & invärtesmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet inom sina specialiteter samt allmänmedicin.

Hos Martin kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten, årskontroller och hälsoundersökningar.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.


Alicia Larsson

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast

LÄS MER

Lång erfarenhet av arbete inom företagshälsa med fokus på prevention och rehabilitering.

Erbjuder även akupunkturbehandling.


Ellinor Östervall Fransson

Kundrelationer/medicinsk sekreterare

LÄS MER

Kund- och kontaktperson för anslutna företag och försäkringsbolag.
Som kund/patient träffar du även Ellinor i receptionen.


6

Margareta Östmark

Leg. läkare specialist i rehabiliteringsmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet av arbete med ryggrelaterad smärta, neurorehabilitering och multimodal smärtrehabilitering (MMR2). Förutom detta lång erfarenhet inom företagshälsovård med arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsärenden.

Dessutom leg. sjukgymnast OMT2 examen.


Margareta Nyman

Leg. läkare specialist i allmänmedicin, invärtesmedicin samt geriatrik

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som distriktsläkare, akutläkare och geriatriker

Hos Margareta kan du boka besök för exempelvis årskontroller, hälsoundersökningar, medicinska intyg, olika medicinska utredningar eller konsultationer.


Ronny Larsson

Chefs- och organisationsstöd

LÄS MER

Lång erfarenhet på olika nivåer som chef/ledare inom statlig- och kommunal verksamhet samt i näringslivet.
Kan till exempel ge stöd som mentor, ledarskapscoach, interimslösning under en rekryteringsprocess, göra ledningsöversyn m.m.


Roland Ullmark

Leg. läkare specialist i ortopedi

LÄS MER

Allmän ortopedi & försäkringsortopedi.
Medicinskt ledningsansvarig.
Arbetande delägare Rocus Medical AB


Staffan Bark

Leg. läkare specialist inom allmänkirurgi
Docent & överläkare i kirurgi

LÄS MER

Bedömning & behandling av nevus (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).
Nageltrångsoperation samt andra bedömningar av kirurgisk karaktär exempelvis bråck eller gallvägs- och bukbesvär.


Peter Mellqvist

Leg. läkare specialist i företagshälsovård

LÄS MER

Mångårigt arbete som företagsläkare och arbete som konsultläkare för Transportstyrelsen.


Virág Bergkvist

Leg. läkare specialist i allmän psykiatri och neurologi

LÄS MER

Virág är neurolog i botten som har vidareutbildat sig till psykiatriker.

Hon har en gedigen bakgrund inom sitt specialistområde och har tidigare bl a varit medicinskt ledningsansvarig inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och på Gotland.

Hos oss arbetar hon bl a med rehabilitering av arbetstagare med psykiatriska problem kopplat till arbetssituationen.


Anders Jonsson

Leg. psykolog

LÄS MER

Lång erfarenhet som organisationspsykolog och familjeterapeut.


Pezhman Sasan

Leg. psykolog

LÄS MER

Erbjuder stöd i konflikthantering inom organisationer och företag. Individanpassad terapi inom försäkringsmedicin och rekryteringsstöd för växande företag.


6

Bertil Grandin

Leg. psykolog & leg. psykoterapeut

LÄS MER

Bertil Grandin är både leg psykolog och leg psykoterapeut med lång erfarenhet i yrket.


Kjell Dahl

Leg. läkare specialist i kirurgi

LÄS MER

Bedömning & behandling av kirurgisk karaktär. Lång erfarenhet inom kirurgkliniken på Gotland.


Ulf Tyrefors

Arbetsmiljöingenjör

LÄS MER

Konsultation avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och tekniska mätningar.
Arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar.


Björn Söderberg

Organisationskonsult

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som rehabiliteringshandläggare och HR konsult inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Diplomerad utredare i den evidensbaserade och rättssäkra metoden faktaundersökning som används vid anmälan om trakasserier och mobbning.

 

Erbjuder konsultativt stöd för bedömning av komplexitet vid anmälan om trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, lämnar förslag på vidare utredning, omfattning och tidsplan. Bistår även med att organisera det förebyggande arbetet med företagets policy och goda rutiner mot mobbing samt hur dessa implementeras.


6

Tönu Saartok

Leg. läkare specialist i idrottsortopedi

LÄS MER

Har arbetat som förbundsläkare för Svenska friidrotts- tyngdlyftar- och tennisförbundet
Bedömer/behandlar idrottsrelaterade ortopediska besvär


Lars Kroné

Chefs- och organisationsstöd

LÄS MER

Bred kompetens som leverantör och beställare inom företagshälsovårdsområdet gör att han kan vara ett stöd för chefer/beställare när det gäller vilka insatser som är mest relevanta och kostnadseffektiva i olika typer av organisationer.


Marcus Ryding

Leg. sjuksköterska/verksamhetschef

LÄS MER

Mångårigt arbete som företags- och distriktssköterska
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för utförande av droganalyser.
Arbetande delägare Rocus Medical AB