januari 2, 2019

Viktoria Hägg

Hjälper chefer, medarbetare och team i utvecklingsprocesser, förändringsprocesser, konflikthantering och problemlösning genom coachande samtal. Leder workshops inom ledarskap, arbetsrätt, och emotionell intelligens. Certifierad i självkännedoms testet EQ -i 2.0 och EQ 360 och certifierad coach via ICF.

Bakgrund som ledare inom HR och personalfrågor. Arbetar mestadels med digitala konsultationer.