januari 2, 2019

Jacob Werner

Jag har lång erfarenhet inom kardiologi (hjärtsjukvård) och internmedicin. Jag har ett specialintresse inom idrottskardiologi. Jag har också lång erfarenhet av fysiologiska utredningar såsom ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) arbets-EKG och långtids-EKG.