januari 2, 2019

Jacob Werner

Med lång erfarenhet inom kardiologi (hjärtats funktion och sjukdomar) och internmedicin. Han har även ett specialintresse inom idrottskardiologi och lång erfarenhet av fysiologiska utredningar såsom ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) arbets-EKG och långtids-EKG.