Stäng X

Vi är din privata läkarmottagning & företagshälsa på Gotland

Vi erbjuder dig konsultation och behandling inom flera specialiteter med en samlad yrkeserfarenhet på över 250 år

covid 19 test

Covid-19 antikroppstest

Analys som görs av svenskt ackrediterat laboratorium. Denna tests pålitlighet har en specificitet på 99,6% (ett negativt resultats pålitlighet) och sensitivitet på >90% tre veckor efter symtomdebut. Svar får du 2-4 dagar efter provtagning vid negativt resultat och 4-10 dagar vid positivt resultat. Denna test kan också tas även om du inte haft symtom men misstänker att du haft symtomfri infektion.

Observera att denna test inte påvisar pågående infektion och du skall därför inte ha några symtom vid provtagningen. Minst tre veckor skall ha förflutit sedan symtomdebut och minst två veckor skall du varit helt symtomfri.

Inför provtagningen kommer du få fylla i en digital hälsoblankett.

Bokas här

Varför Rocus Hälsa?

Nätverk

    

Vi har de samarbetspartners som krävs för att du skall få ett kunnigt och professionellt bemötande oavsett vilka behov som finns.

Unika

    

Vi erbjuder tjänster inom medicinska områden som exempelvis ortopedi, allmänmedicin, reumatologi och kirurgi inom den privata sjukvården på Gotland.

Lokala

    

Vi är ett företag med gotländska medarbetare och kompetens inom olika områden anpassad utifrån de behov både du som privatperson eller företagare har.


Gotländsk vårdservice

Tillgänglig när du kan

Boka tid här Hitta hit

Välkommen att boka tid

Mottagning centralt i Visby

Boka tid här Hitta hit