Stäng X

Företagshälsovård

Det är viktigt att alla medarbetare kan prestera efter bästa förmåga, ditt företag behöver det!


Vikten av att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa är väl känt men det kan ta lång tid innan man får hjälp när väl skada eller sjukdom inträffar.


Vi utför hälsoundersökningar eller hälsoutredningar som anpassas till ditt företags behov samt de i arbetslivet vanligast förekommande lagstadgade undersökningarna.
Vi erbjuder även drogtestning av personal om detta krävs för en säker arbetsmiljö eller som en del i företagets säkerhets- och kvalitetsarbete.


Vår ambition är att kunna erbjuda rätt läkarspecialitet för utredning och konsultation. Inget remisskrav från primärvård eller försäkringsbolag. Vi ser till att du eller dina medarbetare får rätt hjälp direkt. Det kan handla om behandling eller diagnostiserande undersökningar som exempelvis arbets EKG, magnetkameraundersökning eller blodanalyser.


Kontakta oss för mer information om våra partneravtal.