Stäng X

Företagshälsa

Det är viktigt att alla medarbetare kan prestera efter bästa förmåga, ditt företag behöver det!


Vikten av att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa är väl känt men det kan ta lång tid innan man får hjälp när skada eller annan ohälsa inträffar.


Vi utför OSA- & SAM kartläggningar, hälsoundersökningar och hälsoutredningar som exempelvis arbetsförmågebedömningar som anpassas till ditt företags behov och de vanligaste förekommande lagstadgade undersökningarna. Vi erbjuder även drogtestning av personal om detta krävs för en säker arbetsmiljö eller som en del i företagets säkerhets- och kvalitetsarbete.

Rocus Hälsa är ett gotländskt företag som grundades 2018 av personer med mångårig erfarenhet av tjänster inom företagshälsa för det gotländska företagandet.

Våra mottagningar finns på två orter på Gotland, Visby och Slite. Där har vi samlat de resurser som behövs för att kunna erbjuda dig som företagare effektiva tjänster inom företagshälsa.

Vi är en personlig hälsopartner med hög tillgänglighet och stora möjligheter att anpassa oss efter just dig och ditt företags behov. Du som företagsledare och/eller ägare skall ha en trygg partner i hälsoarbetet där vi kan bidra till att skapa en arbetsmiljö som är hållbar och där alla ges möjlighet att prestera efter bästa förmåga.

Vi erbjuder bland annat traditionella hälsoundersökningar, lagstadgade undersökningar, utredning och behandling för att minska sjukfrånvaro, samtalsstöd, konflikthantering, chefsstöd, kartläggningar, utbildningar, alkohol- och drogrehabilitering, tekniska mätningar och annat stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi har en bred kompetens och hos oss får du tillgång till psykologer, beteendevetare, sjukgymnaster, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjör och läkare inom olika specialiteter, som till exempel företagsläkare.

Vår ambition är att du och ditt företag skall vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs, mår bra, presterar och stannar kvar.

Få rätt hjälp direkt

Vår ambition är att kunna erbjuda rätt läkarspecialitet för utredning och konsultation. Inget remisskrav från primärvård eller försäkringsbolag. Vi ser till att du och dina medarbetare får rätt hjälp direkt. Det kan handla om behandling eller diagnostiserande undersökningar. Ni kommer få en enkel och tillgänglig kontaktväg till våra företagssköterskor där vi kan vägleda till de åtgärder som behövs.

Våra företagsavtal

Vill du veta mer om våra företagsavtal är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.