Stäng X

Företagshälsovård

Det är viktigt att alla medarbetare kan prestera efter bästa förmåga, ditt företag behöver det!


Vikten av att arbeta förebyggande för att motverka ohälsa är väl känt men det kan ta lång tid innan man får hjälp när skada eller annan ohälsa inträffar.


Vi utför hälsoundersökningar och hälsoutredningar som anpassas till ditt företags behov och de vanligaste förekommande lagstadgade undersökningarna. Vi erbjuder även drogtestning av personal om detta krävs för en säker arbetsmiljö eller som en del i företagets säkerhets- och kvalitetsarbete.

Få rätt hjälp direkt

Vår ambition är att kunna erbjuda rätt läkarspecialitet för utredning och konsultation. Inget remisskrav från primärvård eller försäkringsbolag. Vi ser till att du och dina medarbetare får rätt hjälp direkt. Det kan handla om behandling eller diagnostiserande undersökningar. Ni kommer få en enkel och tillgänglig kontaktväg till våra företagssköterskor där vi kan vägleda till de åtgärder som behövs.

Våra företagsavtal

Vill du veta mer om våra företagsavtal är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.