Stäng X

Medicinska intyg

Medicinska intyg

Komihåg att alltid ta med dig legitimation, läkemedelslista och glasögon om du använder det.

Kontakta oss om du har frågor om andra intyg som inte listas här!

Sjöfart

Intyg för sjömän i begränsad, obegränsad och inre fart.
Giltighetstid är normalt 2 år (4 år för inre fart).

Inre fart avses fart högst en nautisk mil från plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund.

Begränsad fart får man segla ned till Brest i Frankrike.

Obegränsad fart får man röra sig över hela världen. 

Vi är anslutna till sjöläkarwebben och utfärdar intyg enligt STCW Manila.

Bokas här

Körkort högre behörighet

Transportstyrelsen delar in de olika körkortsbehörigheterna i tre grupper.

Grupp I: Innefattar körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor

Grupp II: Innefattar C1, C1E, C och CE

Grupp III: Innefattar D1, D1E, D och DE samt TAXI

Bokas här

Återkallat körkort


Har du fått ditt körkort återkallat så kan Transportstyrelsen begära läkarintyg som styrker din nykterhet avseende alkohol eller andra droger för att du skall kunna få förnyad behörighet.

Du bokar tid till vår mottagning för att starta din prövoperiod.
Ta med dig alla papper du fått hemskickade från Transportstyrelsen då detta innehåller de villkor som måste uppfyllas.

Under det kommande månaderna kommer du lämna ett antal prover där vi kallar dig med kort varsel. Intervall framgår av beslutet från Transportstyrelsen.
Därefter bokar vi ett avslutande möte med vår läkare där ni gemensamt ser över resultaten från testerna och skickar in det utlåtande som efterfrågas.


Har du ansökt om körkort med villkor om alkolås?

På samma sätt som vid intyg om nykterhet ingår regelbundna provtagningar som följs upp av vår läkare. Vi kommer kalla dig för provtagning för att säkerställa att de krav som ställs uppfylls.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på Transportstyrelsens hemsida.

Vår läkare har lång erfarenhet i dessa frågor och gediget samarbete med Transportstyrelsen.

Inskrivningsbesök läkare 1400 kr inklusive moms
Provtagningsbesök med analyskostnad hos sjuksköterska 1000 kr inklusive moms

Komihåg att alltid ha giltig legitimation med dig.
Kontakta oss om du har frågor eller vill boka tid.

Bokas här

Invaliditetsintyg

Har du drabbats av en skada och har en privat- eller via din arbetsgivare sjuk-/olycksfallsförsäkring så kan du ha rätt till ersättning.

För att avgöra detta kan ditt försäkringsbolag begära att ett så kallat invaliditetsintyg utfärdas. Då får du från ditt försäkringsbolag en begäran om invaliditetsintyg med ärende-/skadenummer.
Du skall vara färdigbehandlad och ha kvarstående besvär eller men.

Vid besöket undersöks din skada grundligt. Utifrån denna undersökning kommer specialistläkaren utfärda intyget.

Då det är ditt försäkringsbolag som begärt intyget så står de även för kostnaderna, du betalar inget utan vi fakturerar dem direkt.

Inför besöket behöver vi journalkopior och andra dokument från försäkringsbolaget.
Du kan skicka dem direkt till vår postadress om du har dem tillgängliga. Vår läkare har då möjlighet att läsa in sig i ditt ärende.
Vi hjälper dig att få fram all dokumentation gällande skadan med ditt medgivande om du är osäker på hur man gör.


Ring eller maila oss om du har frågor!

Skicka dokumentationen till:

Rocus Medical AB
Invaliditetsintyg
Skarphällsgatan 8G
621 41 Visby

Fallskärm

Om du skall börja hoppa fallskärm eller om du är tandempilot krävs en läkarundersökning. Vid besöket kommer din ledrörlighet kontrolleras tillsammans med syn och hörsel.

Travlicens (kuskintyg)

Läkarintyg för travlicens.

Bokas här