Stäng X

Medicinska intyg

Medicinska intyg

Vi kan hjälpa dig med flera olika medicinska intyg. De allra vanligaste intygen kan du läsa om i listmenyn här på sidan, har du frågor om något intyg som inte är med kan du kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.

Kom ihåg att alltid ta med:

  • Legitimation
  • Läkemedelslista
  • Glasögon om du använder det.

Sjöfart

Vi utfärdar tre olika intyg för sjömän: i begränsad, obegränsad och inre fart. Giltighetstid för intygen är normalt 2 år (4 år för inre fart). Vi är anslutna till sjöläkarwebben och utfärdar intyg enligt STCW Manila.

Intyg för sjömän:

  • Inre fart avses fart högst en nautisk mil från plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund.
  • Begränsad fart får man segla ned till Brest i Frankrike.
  • Obegränsad fart får man röra sig över hela världen. 

Boka tid


Körkort – högre behörighet

Transportstyrelsen delar in de olika körkortsbehörigheterna i tre grupper:

Grupp 1 innefattar körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor.

Grupp 2 innefattar C1, C1E, C och CE.

Grupp 3 innefattar D1, D1E, D och DE samt TAXI.

Boka tid

Återkallat körkort


Har du fått ditt körkort återkallat så kan Transportstyrelsen begära läkarintyg som styrker din nykterhet avseende alkohol eller andra droger för att du skall kunna få förnyad behörighet.

Boka tid till vår mottagning för att starta din prövoperiod

Ta med dig alla papper du fått hemskickade från Transportstyrelsen då de innehåller villkoren som måste uppfyllas.

Under det kommande månaderna kommer du lämna ett antal prover där vi kallar dig med kort varsel, intervallet framgår av beslutet från Transportstyrelsen. Därefter bokar vi ett avslutande möte med vår läkare där ni gemensamt ser över resultaten från testerna och skickar in det utlåtande som efterfrågas.

Har du ansökt om körkort med villkor om alkolås?

På samma sätt som vid intyg om nykterhet ingår regelbundna provtagningar som följs upp av vår läkare. Vi kommer kalla dig för provtagning för att säkerställa att de krav som ställs uppfylls.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på Transportstyrelsens hemsida.

Vår läkare har lång erfarenhet i dessa frågor och gediget samarbete med Transportstyrelsen.

Inskrivningsbesök läkare: 1400 kr inklusive moms
Provtagningsbesök med analyskostnad hos sjuksköterska: 1000 kr inklusive moms

Kom ihåg att alltid ha giltig legitimation med dig.

Boka tid

Om du har frågor gällande läkarintyg för förnyat körkort är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.

Invaliditetsintyg

Har du drabbats av en skada och har en privat- eller via din arbetsgivare sjuk-/olycksfallsförsäkring så kan du ha rätt till ersättning.

För att avgöra detta kan ditt försäkringsbolag begära att ett så kallat invaliditetsintyg utfärdas. Då får du från ditt försäkringsbolag en begäran om invaliditetsintyg med ärende-/skadenummer.
Du skall vara färdigbehandlad och ha kvarstående besvär eller men.

Så här går det till

Vid besöket undersöks din skada grundligt. Utifrån denna undersökning kommer specialistläkaren utfärda intyget. Då det är ditt försäkringsbolag som begärt intyget så står de även för kostnaderna, du betalar inget utan vi fakturerar dem direkt.

Kom ihåg

Inför besöket behöver vi journalkopior och andra dokument från försäkringsbolaget.
Du kan skicka dem direkt till vår postadress om du har dem tillgängliga. Vår läkare har då möjlighet att läsa in sig i ditt ärende. Om du är osäker på hur du ska ta fram all dokumentation gällande skadan kan vi självklart hjälpa dig med det.

Skicka dokumentationen till:

Rocus Medical AB
Invaliditetsintyg
Skarphällsgatan 8G
621 41 Visby

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer
0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.

Fallskärm

Om du skall börja hoppa fallskärm eller om du är tandempilot krävs en läkarundersökning. Vid besöket kommer vi att kontrollera din ledrörlighet tillsammans med syn och hörsel.

Boka tid

Om du har frågor gällande läkarundersökningen för fallskärmshoppning är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.

Travlicens (kuskintyg)

Vi kan hjälpa dig med läkarintyg för travlicens.

Boka tid

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.