Stäng X

Prostata

Vi erbjuder två olika analyser gällande prostatakörteln för män, PSA samt Stockholm3-testet. PSA ingår i vissa av våra hälsokontroller och hälsoundersökningar och rekommenderas från 45 års ålder.

PSA

Provet mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Höga nivåer kan tyda på cancer men det kan också finnas andra förklaringar. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern. PSA kan öka på grund av inflammation i prostatakörteln (prostatit) eller urinvägsinfektion. En skada, undersökning av ändtarmen eller sexuell aktivitet (utlösning) kan också kortsiktigt höja PSA-nivån. Läkemedel som används vid godartad prostataförstoring, såsom Finasterid, Proscar m.fl. (5-alfareduktatshämmare) sänker PSA-värdet vilket måste tas i beaktning när provsvaret värderas.

Regelbunden testning av PSA

För män utan ärftlighet för prostatacancer rekommenderas följande intervall för testning:

• PSA < 1 µg/L för män under omkring 65 år → Vart sjätte år.

• PSA < 1 µg/L för män över omkring 65 år → Ingen ytterligare testning

• PSA 1-2,9 µg/L → Vart annat år upp till omkring 75 års ålder, därefter ingen testning.

• Vid ökning > 1 µg/L sedan föregående prov bör nytt test tas redan efter 1 år.

Ärftlighet är en stor riskfaktor för prostatacancer. Enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderas i dagsläget män i ärftlig riskgrupp* att påbörja kontroller vid 40 års ålder. Första kontrollen bör omfatta PSA-prov samt palpation av prostatakörteln. Uppföljning rekommenderas därefter enligt nedan:

• Godartat fynd vid palpation samt PSA < 1 µg/L → kontroll av PSA vartannat år.

• Godartat fynd vid palpation samt PSA 1-1,9 µg/L → kontroll av PSA årligen.

• PSA ≥ 2 µg/L och/eller oklart/malignitetsmisstänkt palpationsfynd → remiss till Urologmottagning som då bör överta kontrollerna.

* Definiton ärftlig riskgrupp: 

  • Män med en far eller bror med prostatacancer, samt minst en förstagradssläkting till dessa som också diagnostiserats med prostatacancer. Någon i familjen ska ha diagnostiserats före 75 års ålder.
  • Män med känd mutation i BRCA2-genen.
  • Män med känd mutationen G84E i genen HOXB13.

Stockholm3

Stockholm3-testet används för att bedöma risken för prostatacancer hos män. Det är en mer avancerad version av det tidigare använda PSA-testet (prostataspecifikt antigen).

Stockholm3-testet kombinerar information från tre olika biomarkörer för att ge en mer precis bedömning av prostatacancerrisken. Dessa biomarkörer inkluderar:

  • Prostata-specifikt antigen (PSA): Ett blodprov som mäter nivån av PSA i blodet. Förhöjda PSA-nivåer kan vara en indikation på prostatacancer, men de kan också vara höga på grund av andra icke-cancerrelaterade tillstånd.
  • Prostatacancerantigen 3 (PCA3): Ett protein som utsöndras av cancerceller i prostatakörteln. Genom att mäta nivån av PCA3 i urinen kan man få en indikation på närvaron av prostatacancer.
  • Genetiskt material (RNA): Stockholm3-provet analyserar också specifika genetiska förändringar i prostatacancerceller. Denna analys kan hjälpa till att bedöma risken för aggressivitet hos tumören.

Genom att kombinera dessa tre biomarkörer kan Stockholm3-testet ge en mer individualiserad bedömning av prostatacancerrisken och hjälpa till att undvika onödiga biopsier eller överdiagnostik.

Det är viktigt att notera att ett positivt resultat från Stockholm3-testet inte nödvändigtvis innebär att man har prostatacancer, utan det kan indikera en högre risk som kan kräva ytterligare utredning, inklusive en biopsi. Det är alltid bäst att diskutera eventuella oro eller frågor om prostatacancer och relevanta test med en läkare, som kan ge individuell rådgivning och vägledning baserat på patientens specifika situation.