Stäng X

Lever

Här presenteras samtliga analyser inom kategorin ”Lever” som ingår i någon av våra hälsokontroller eller hälsoundersökningar. Var vänlig se information för respektive hälsokontroll eller hälsoundersökning för vilka prover som ingår i just din provtagning.

ASAT

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i flera organ, inklusive levern, hjärtat, musklerna och njurarna. ASAT används som en biomarkör för att utvärdera eventuella skador eller sjukdomar i dessa organ. När organen skadas eller påverkas av till exempel leverinflammation, hjärtinfarkt eller muskelskador, frisätts ASAT i blodet och nivåerna av ASAT kan stiga. Höga nivåer av ASAT i blodprov kan indikera skador på levern, hjärtat eller musklerna. ASAT ensamt kan inte fastställa den exakta orsaken till leverproblemet, men det kan vara en användbar markör för att vägleda ytterligare diagnostik och behandling.

ALAT

ALAT, eller alaninaminotransferas, är ett enzym som finns i levern och andra organ som hjärta och muskler. ALAT är ett vanligt enzym som används för att diagnostisera leverproblem, särskilt leverinflammation eller skada. Vid skada eller inflammation i levern frisätts ALAT i blodet och nivåerna av ALAT kan öka. Ett högt ALAT-värde i blodprov kan indikera leverproblem, såsom hepatit, fettlever, levercirros eller läkemedelsrelaterad leverskada. ALAT ensamt kan inte fastställa den exakta orsaken till leverproblemet, men det kan vara en användbar markör för att vägleda ytterligare diagnostik och behandling.

ALP

ALP, vilket står för alkaliskt fosfatas, är ett enzym som finns i olika vävnader i kroppen, särskilt i levern, benen och gallblåsan. Ett blodprov för ALP mäter mängden av detta enzym i blodet. Det används vanligtvis som en del av en rutinmässig leverfunktionsundersökning eller för att utvärdera skelettsjukdomar. Höga nivåer av ALP kan indikera leverproblem, bensjukdomar eller blockering av gallvägarna.

GT

GT, eller γ-GT (gamma-glutamyltransferas), är ett enzym som finns främst i levern och gallvägarna. Ett blodprov för GT mäter nivån av detta enzym i blodet och används främst för att utvärdera leverfunktionen. Höga nivåer av GT kan indikera leversjukdomar, alkoholmissbruk eller vissa läkemedelsbiverkningar.

Bilirubin

Bilirubin är en substans som bildas vid nedbrytningen av röda blodkroppar. Det transporteras till levern och utsöndras i gallan. Ett blodprov för bilirubin mäter nivån av detta ämne i blodet och används för att utvärdera leverns funktion och upptäcka eventuella leversjukdomar. Höga nivåer av bilirubin kan indikera problem med levern eller gallblåsan.