Stäng X

Information blodanalyser

Normalt sett ges resultatet av ett blodprov tillsammans med ett referensintervall, som är ett område som anses vara normalt för den specifika parametern som testas. I vissa fall kan en liten avvikelse från det normala referensintervallet vara ofarlig och inte kräva några åtgärder. Till exempel kan det finnas vissa individuella variationer som påverkar blodprovet, eller en tillfällig förändring på grund av mat, mediciner eller stress.

Likaväl som mindre avvikelser kan vara ofarliga, kan större avvikelser från normalvärdena vara tecken på underliggande medicinska tillstånd eller sjukdomar. Det är viktigt att notera att enbart ett avvikande provsvar sällan kan fastställa specifika orsaken till problemet, utan resultaten används oftast i kombination med andra analyser och ibland undersökningar för att få en mer heltäckande bild.

Vid oro över avvikande provsvar, rådgör med din läkare.

Texterna gällande blodanalyserna på Rocus hemsida ska betraktas som populärvetenskapliga. Vill man ha djupare förståelse för varje analys får man vända sig till vetenskapliga skrifter och publikationer.