Stäng X

Inflammation

Här presenteras samtliga analyser inom kategorin ”Inflammation” som ingår i någon av våra hälsokontroller eller hälsoundersökningar. Var vänlig se information för respektive hälsokontroll eller hälsoundersökning för vilka prover som ingår i just din provtagning.

Högkänsligt CRP

Högkänsligt CRP (C-reaktivt protein) är ett protein som produceras av levern som svar på inflammation i kroppen. Analysen används för att utvärdera graden av inflammation i kroppen. Högkänsligt CRP kan också vara användbart vid övervakning av inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit.  Det kan också användas som en markör för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke. Forskning har visat att personer med höga nivåer av CRP kan ha en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke. Inflammation spelar en viktig roll i bildandet och progressionen av ateroskleros, där plack bildas i blodkärlen. Högkänsligt CRP kan indikera förekomsten av en låggradig inflammation i kroppen, inklusive kärlväggarna. Höga nivåer av CRP kan därmed vara en indikation på en ökad risk för ateroskleros och relaterade hjärt- och kärlproblem.

Tillsammans med andra riskfaktorer som blodtryck, kolesterolnivåer och rökning kan högkänsligt CRP bidra till att bedöma en persons totala kardiovaskulära risk. Genom att identifiera personer med förhöjda nivåer av CRP kan läkare göra tidiga interventioner och vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är dock viktigt att notera att CRP-resultatet bör tolkas tillsammans med andra kliniska faktorer och individuella riskbedömningar för att få en heltäckande bild av risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos en individ.