Stäng X

Blodfetter

Här presenteras samtliga analyser inom kategorin ”Blodfetter” som ingår i någon av våra hälsokontroller eller hälsoundersökningar. Var vänlig se information för respektive hälsokontroll eller hälsoundersökning för vilka prover som ingår i just din provtagning.

Kolesterol

Kolesterol har flera funktioner i kroppen, behövs för att bygga och underhålla cellmembran, hjälpa till att producera vissa hormoner, som könshormoner, och kortisol, samt bidra till bildandet av galla som är nödvändig för fettomsättningen. Det produceras främst i levern, men kan också komma från maten vi äter.

Kolesterol transporteras i blodet genom lipoproteiner, där de två viktigaste formerna är LDL (low-density lipoprotein) och HDL (high-density lipoprotein), se separata stycken för mer info.

Det är viktigt att upprätthålla en balanserad nivå av kolesterol i kroppen. Alltför mycket kolesterol i blodet kan leda till avlagringar i blodådrorna “åderförkalkning” vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtattack eller stroke. Livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet och rökning kan påverka kolesterolnivåerna.

Förhöjda kolesterolnivåer ses vid sekundär hyperlipidemi (dvs andra sjukdomar som orsakat höga värden, t.ex. diabetes mellitus, njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos) och vid primär hyperlipidemi (utan bakomliggande sjukdom, ses vid t.ex. familjär hyperkolesterolemi, familjär dyslipoproteinemi).

Triglycerider

Triglycerider är en energikälla och hjälper till att lagra och transportera energi i kroppens fettvävnad. Triglycerider bildas genom att kroppen omvandlar överflödig energi från kosten, särskilt i form av kolhydrater och fett, till triglyceridmolekyler som lagras i fettceller. När energibehovet ökar, kan triglycerider brytas ned för att frigöra energi.

Höga nivåer av triglycerider i blodet kan vara en indikation på en underliggande metabolisk obalans eller ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Faktorer som fetma, dålig kost, fysisk inaktivitet, alkoholintag och vissa medicinska tillstånd kan bidra till förhöjda triglyceridnivåer. Efter måltid kan triglyceridnivåerna höjas tillfälligt. Förhöjda triglyceridnivåer i fasta ses vid primär hyperlipidemi (vid familjär kylomikronemi, familjär hypertrigyceridemi) och vid sekundär hyperlipidemi (t ex vid diabetes mellitus, övervikt, hypotyreos, leversjukdom, nefrotiskt syndrom och njursvikt). Sänkt nivå ses vid t.ex. undernäring.

HDL kolesterol

High-density lipoprotein, det vill säga lipoprotein med hög densitet (tjocklek), och är en av de klasser av lipoproteiner som bär kolesterol i blodet. HDL-kolesterol betraktas ofta som ”det goda kolesterolet” på grund av dess gynnsamma effekter på hälsan. HDL-kolesterol anses ha antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper, och det kan hjälpa till att skydda blodkärlen mot åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom. Detta beror på att HDL-kolesterol hjälper till att ta bort överskott av kolesterol från blodkärlen och transporterar det tillbaka till levern för bearbetning. En låg nivå av HDL-kolesterol kan däremot öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, även om andra lipidprofiler, som totalt kolesterol och LDL-kolesterol, är inom normala intervall.

Det är viktigt att notera att HDL-kolesterolnivåer påverkas av flera faktorer, inklusive genetik, livsstil och eventuella underliggande medicinska tillstånd. Att bibehålla en hälsosam livsstil genom att äta en balanserad kost, vara fysiskt aktiv och undvika rökning kan bidra till att höja HDL-kolesterolnivåerna och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kvinnor med HDL värde < 1,3 mmol/L och män med ett värde < 1,0 mmol/L löper en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

LDL kolesterol

LDL-kolesterol Low-density lipoprotein, det vill säga lipoprotein med låg densitet (tjocklek). Det är en form av kolesterolpartikel som transporteras i blodet genom lipoproteiner. LDL-kolesterol betraktas ibland som ”det dåliga kolesterolet” på grund av dess associering med ökad risk för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

LDL-kolesterol transporterar kolesterol från levern till vävnader och celler för att stödja olika cellulära funktioner. Men om det finns för mycket LDL-kolesterol i blodet kan det deponeras i blodkärlens väggar och bilda plack. Denna ansamling av plack kan gradvis begränsa blodflödet och öka risken för åderförkalkning, hjärtattacker och stroke.

Det är viktigt att notera att LDL-kolesterolnivåer kan påverkas av flera faktorer, inklusive kost, fysisk aktivitet, genetik och eventuella underliggande medicinska tillstånd. För att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar är det viktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil genom att äta en balanserad kost, vara fysiskt aktiv och undvika rökning. Vid behov kan läkare föreslå behandlingar eller livsstilsförändringar för att sänka LDL-kolesterolnivåer och minska risken för kardiovaskulära händelser.

Förhöjda LDL nivåer ses vid primär hyperlipidemi (familjär hyperkolesterolemi, familjär dyslipoproteinemi) och sekundärt vid njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos. Önskvärd nivå av LDL bör relateras till övrig klinisk bild och framför allt till den totala kardiovaskulära risken.

ApoA1

ApoA1 (apolipoprotein A1) är en komponent i HDL-kolesterolpartiklar (high-density lipoprotein), även känd som ”det goda kolesterolet”. ApoA1 är involverat i transporten av kolesterol från vävnader till levern för bearbetning och utsöndring.

ApoA1 har flera viktiga funktioner i kroppen. Det hjälper till att främja upptaget av kolesterol från celler och vävnader och transportera det till levern för borttagning. Dessutom verkar ApoA1 ha antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper, vilket kan bidra till att skydda blodkärlen mot åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom.

Mätning av ApoA1-nivåer används som en del av lipidprofiler för att bedöma kardiovaskulär risk. Höga nivåer av ApoA1 är generellt förknippade med en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, eftersom HDL-kolesterol och ApoA1 har en skyddande effekt genom att bidra till att avlägsna överskottskolesterol från blodkärlen.

ApoB

ApoB (apolipoprotein B) är ett protein som finns på ytan av lipoproteiner i blodet, särskilt LDL-kolesterolpartiklar (low-density lipoprotein). Det spelar en central roll i transporten av kolesterol och triglycerider genom blodet till kroppens olika vävnader.

ApoB fungerar som en ligand för receptorer i kroppens celler och gör det möjligt för LDL-partiklar att binda till celler och leverera kolesterolet som behövs för olika cellulära funktioner. Det är viktigt att notera att varje LDL-partikel normalt bara har en ApoB-molekyl.

Mätning av ApoB-nivåer används som ett komplement till traditionella lipidprofiler för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Höga nivåer av ApoB är förknippade med en ökad risk för ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar, eftersom LDL-partiklar med ApoB har en tendens att ansamlas i blodkärlens väggar och bilda plack som kan begränsa blodflödet och öka risken för hjärtattacker och stroke.

ApoB/ApoA1-kvot

ApoB/ApoA1-kvoten är en som används för att bedöma risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är förhållandet mellan ApoB och ApoA1.

En hög ApoB/ApoA1-kvot indikerar att det finns fler skadliga LDL-partiklar och/eller färre skyddande HDL-partiklar i blodet. Detta kan vara en indikation på en ökad risk för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar.

Genom att mäta ApoB/ApoA1-kvoten får man ytterligare information om kardiovaskulär risk utöver traditionella lipidprofiler. Det kan vara särskilt användbart för att bedöma risken hos personer med normala eller nästan normala LDL-kolesterolnivåer men med andra riskfaktorer.

Det är viktigt att notera att ApoB/ApoA1-kvoten inte är en fristående diagnostisk markör, utan bör betraktas tillsammans med andra kliniska uppgifter och riskfaktorer för en mer heltäckande bedömning av en persons kardiovaskulära hälsa och riskprofil. En hög kvot kan indikera en behovet av ytterligare utvärdering och eventuellt justeringar av behandlingen för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.