januari 8, 2019

Virág Bergkvist

Virág är neurolog i botten som har vidareutbildat sig till psykiatriker.

Hon har en gedigen bakgrund inom sitt specialistområde och har tidigare bl a varit medicinskt ledningsansvarig inom vuxenpsykiatrin i Stockholm och på Gotland.

Hos oss arbetar hon bl a med rehabilitering av arbetstagare med psykiatriska problem kopplat till arbetssituationen.