januari 1, 2019

Therese Bergström

Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå. Utbildad inom hälsoprofilsbedömning.