januari 2, 2019

Ronny Larsson

Lång erfarenhet på olika nivåer som chef/ledare inom statlig- och kommunal verksamhet samt i näringslivet.
Kan till exempel ge stöd som mentor, ledarskapscoach, interimslösning under en rekryteringsprocess, göra ledningsöversyn m.m.