mars 10, 2019

Marcus Ryding

Mångårigt arbete som företags- och distriktssköterska
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för utförande av droganalyser.
Arbetande delägare Rocus Medical AB