mars 10, 2019

Marcus Ryding

Mångårigt arbete som företags- och distriktssköterska.
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå.
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för drogtestning för personal inom arbetslivet.
Arbetande delägare Rocus Medical AB