januari 1, 2019

Johanna Isakson

Utbildad Folkhälsopedagog, Personlig Tränare och Coach
Handleder och coachar i välmåendefaktorer, livsstilskomponenter och beteendeförändringar på såväl individ-, grupp- och företagsnivå. Mer än 20 års yrkeserfarenhet.