januari 2, 2019

Ellinor Östervall Fransson

Kund- och kontaktperson för anslutna företag och försäkringsbolag.
Som kund/patient träffar du även Ellinor i receptionen.