januari 2, 2019

Ulrika Wollin

Mångårigt arbete inom ambulanssjukvård och primärvård. Förutom kundmottagning så håller Ulrika i flertal utbildningar.
Specialistutbildad inom ambulanssjukvård.