mars 4, 2019

Björn Söderberg

Mångårig erfarenhet som rehabiliteringshandläggare och HR konsult inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Diplomerad utredare i den evidensbaserade och rättssäkra metoden faktaundersökning som används vid anmälan om trakasserier och mobbning.

 

Erbjuder konsultativt stöd för bedömning av komplexitet vid anmälan om trakasserier och mobbning på arbetsplatsen, lämnar förslag på vidare utredning, omfattning och tidsplan. Bistår även med att organisera det förebyggande arbetet med företagets policy och goda rutiner mot mobbing samt hur dessa implementeras.