Stäng X

Samtalsterapi/parterapi

Orienterande samtal


Vi arbetar med att fördjupa förståelsen av individens styrkor, problemområden och livssammanhang. Bedömningen bygger på tre orienterande samtal:

  • Kartläggning av aktuell problematik och livssituation.
  • För att förstå nuet bättre gör vi en genomgång av din/er livshistoria.
  • Gemensam problemformulering och målsättning med förändringsarbetet