Stäng X

Sjöfart

Intyg för sjömän i begränsad, obegränsad och inre fart.
Giltighetstid är normalt 2 år (4 år för inre fart).

Inre fart avses fart högst en nautisk mil från plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund.

Begränsad fart får man segla ned till Brest i Frankrike.

Obegränsad fart får man röra sig över hela världen. 

Vi är anslutna till sjöläkarwebben och utfärdar intyg enligt STCW Manila.

Bokas här