Stäng X

Återkallat körkort


Har du fått ditt körkort återkallat så kan Transportstyrelsen begära läkarintyg som styrker din nykterhet avseende alkohol eller andra droger för att du skall kunna få förnyad behörighet.

Boka tid till vår mottagning för att starta din prövoperiod

Ta med dig alla papper du fått hemskickade från Transportstyrelsen då de innehåller villkoren som måste uppfyllas.

Under det kommande månaderna kommer du lämna ett antal prover där vi kallar dig med kort varsel, intervallet framgår av beslutet från Transportstyrelsen. Därefter bokar vi ett avslutande möte med vår läkare där ni gemensamt ser över resultaten från testerna och skickar in det utlåtande som efterfrågas.

Har du ansökt om körkort med villkor om alkolås?

På samma sätt som vid intyg om nykterhet ingår regelbundna provtagningar som följs upp av vår läkare. Vi kommer kalla dig för provtagning för att säkerställa att de krav som ställs uppfylls.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller på Transportstyrelsens hemsida.

Vår läkare har lång erfarenhet i dessa frågor och gediget samarbete med Transportstyrelsen.

Inskrivningsbesök läkare: 1400 kr inklusive moms
Provtagningsbesök med analyskostnad hos sjuksköterska: 1000 kr inklusive moms

Kom ihåg att alltid ha giltig legitimation med dig.

Boka tid

Om du har frågor gällande läkarintyg för förnyat körkort är du varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.