Stäng X

Vårt team

kompetens, kvalitet och kontinuitet



Martin Mousa

Leg. läkare specialist reumatologi och invärtesmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet inom sina specialiteter samt allmänmedicin.

Hos Martin kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten, årskontroller och hälsoundersökningar.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.


Michael Lidström

Leg. läkare specialist inom allmänmedicin & geriatrik

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som distriktsläkare och geriatrik (åldrandets sjukdomar).

Hos Michael kan du boka besök för exempelvis årskontroller, hälsoundersökningar, medicinska intyg, olika medicinska utredningar eller konsultationer.


Roland Ullmark

Leg. läkare specialist inom ortopedi

LÄS MER

Allmän ortopedi & försäkringsortopedi
Arbetande delägare Rocus Medical AB


Staffan Bark

Leg. läkare specialist inom allmänkirurgi
Docent och överläkare i kirurgi

LÄS MER

Bedömning & behandling av nevus (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).
Nageltrångsoperation samt andra bedömningar av kirurgisk karaktär exempelvis bråck eller gallvägs- och bukbesvär.


Peter Mellqvist

Leg. läkare specialist företagshälsovård

LÄS MER

Mångårigt arbete som företagsläkare och arbete som konsultläkare för Transportstyrelsen.


Madeleine Romehed

Leg. fysioterapeut /sjukgymnast

LÄS MER

Utbildad specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Mer än 10 års erfarenhet av behandling och rehabilitering av led och muskel/senskador inom området motion- och idrottsskador


6

Kjell Dahl

Leg. läkare specialist inom kirurgi

LÄS MER


6

Tönu Saartok

Leg. läkare specialist inom idrottsortopedi

LÄS MER

Har arbetat som förbundsläkare för Svenska friidrotts- tyngdlyftar- och tennisförbundet
Bedömer/behandlar idrottsrelaterade ortopediska besvär


6

Bertil Grandin

Leg. psykolog & leg. psykoterapeut

LÄS MER

Bertil Grandin är både leg psykolog och leg psykoterapeut med lång erfarenhet i yrket. Han är mycket uppskattad av både kollegor och klienter, för sin kompetens och hans arbete leder ofta till goda resultat. Han jobbar både förebyggande, krisbearbetande, med individer, par, familjer och olika tillstånd, långvariga och akuta stressymptom, utmattning, som kan vara arbetsrelaterande.

Han jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och metod är beroende på aktuell livssituation, livssammanhang, problematik, styrkor o svagheter hos individen eller dem det berör.

Grundantagande

”Vi föds med våra grundläggande personlighetsdrag, hur vi utvecklas är beroende av vem vi är från början och den miljö vi skall anpassa oss till. För de flesta av oss är vår psykiska hälsa beroende av kontroll eller upplevelsen av kontroll”


6

Monica Ullmark

Rehabiliteringskonsult & specialpedagog

LÄS MER

Arbetar med stöd inom karriärväxling och arbetsutveckling


Marcus Ryding

Leg. sjuksköterska

LÄS MER

Arbetande delägare Rocus Medical AB
Mångårigt arbete som företags- och distriktssköterska
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för utförande av droganalyser