Stäng X

Vårt team

kompetens, kvalitet och kontinuitetMartin Mousa

Leg. läkare specialist reumatologi och invärtesmedicin

LÄS MER

Lång erfarenhet inom sina specialiteter samt allmänmedicin.

Hos Martin kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten, årskontroller och hälsoundersökningar.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.


Michael Lidström

Leg. läkare specialist inom allmänmedicin & geriatrik

LÄS MER

Mångårig erfarenhet som distriktsläkare och geriatrik (åldrandets sjukdomar).

Hos Michael kan du boka besök för exempelvis årskontroller, hälsoundersökningar, medicinska intyg, olika medicinska utredningar eller konsultationer.


Roland Ullmark

Leg. läkare specialist inom ortopedi

LÄS MER

Allmän ortopedi & försäkringsortopedi.
Medicinskt ledningsansvarig.
Arbetande delägare Rocus Medical AB


Staffan Bark

Leg. läkare specialist inom allmänkirurgi
Docent och överläkare i kirurgi

LÄS MER

Bedömning & behandling av nevus (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar).
Nageltrångsoperation samt andra bedömningar av kirurgisk karaktär exempelvis bråck eller gallvägs- och bukbesvär.


Peter Mellqvist

Leg. läkare specialist företagshälsovård

LÄS MER

Mångårigt arbete som företagsläkare och arbete som konsultläkare för Transportstyrelsen.


Anders Jonsson

Leg. psykolog

LÄS MER

Lång erfarenhet som organisationspsykolog och familjeterapeut.


Pezhman Sasan

Leg. psykolog

LÄS MER

Erbjuder stöd i konflikthantering inom organisationer och företag. Individanpassad terapi inom försäkringsmedicin och rekryteringsstöd för växande företag.


6

Bertil Grandin

Leg. psykolog & leg. psykoterapeut

LÄS MER

Bertil Grandin är både leg psykolog och leg psykoterapeut med lång erfarenhet i yrket.


Kjell Dahl

Leg. läkare specialist inom kirurgi

LÄS MER

Bedömning & behandling av kirurgisk karaktär. Lång erfarenhet inom kirurgkliniken på Gotland.


Ulf Tyrefors

Arbetsmiljöingenjör

LÄS MER

Konsultation avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och tekniska mätningar.
Arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar.


6

Tönu Saartok

Leg. läkare specialist inom idrottsortopedi

LÄS MER

Har arbetat som förbundsläkare för Svenska friidrotts- tyngdlyftar- och tennisförbundet
Bedömer/behandlar idrottsrelaterade ortopediska besvär


Lars Kroné

Chefs- och organisationsstöd

LÄS MER

Bred kompetens som leverantör och beställare inom företagshälsovårdsområdet gör att han kan vara ett stöd för chefer/beställare när det gäller vilka insatser som är mest relevanta och kostnadseffektiva i olika typer av organisationer.


Marcus Ryding

Verksamhetschef/ Leg. sjuksköterska

LÄS MER

Mångårigt arbete som företags- och distriktssköterska
Arbetar med kund- och patientkontakter samt hälsokartläggning på individ och organisationsnivå
Utbildad inom hälsoprofilsbedömning samt certifierad för utförande av droganalyser.
Arbetande delägare Rocus Medical AB