Stäng X

Läkarbesök

Läkarbesök för medicinsk, ortopedisk bedömning och behandling. Hos oss kan du söka för reumatiska sjukdomar och övriga problem från rörelseapparaten.
Även internmedicin är möjligt att boka tid för exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, blodtrycksproblematik, sköldkörtelsproblem och lung- andningsbesvär.

Bedömning & behandling av nevus (födelsemärken, leverfläckar), lipom (fettknölar), nageltrångsoperation samt andra bedömningar av kirurgisk karaktär exempelvis bråck eller gallvägs- och bukbesvär.


Årskontroll

Hos oss kan du med fördel för din hälsa boka tid för årskontroller där läkare med rätt specialitet ser över din hälsosituation tillsammans med dig.
Vi gör de undersökningar som är relevanta för din hälsa och förnyar de recept på läkemedel som du behöver där högkostnadsskydd gäller.
Vi kallar dig årligen och du får den läkarkontakt du och din hälsa behöver för din trygghet och kontinuitet.