Stäng X

Friskhetsintyg (travel certificate) covid-19

Vi erbjuder PCR-test och ANTIGEN-test inför resa till länder med inreserestriktioner.

Vi utför rt-PCR testning och ANTIGEN-test för SARS-CoV-2 som uppfyller de krav som ställs av flygbolag och länder som kräver intyg för icke pågående infektion av covid-19. Analyssvar kommer normalt inom 24-48 timmar och intyg utfärdas och levereras till dig digitalt (mobilt BankID) men kan även skickas via epost och hämtas direkt på mottagningen.

Vid ANTIGEN-test utfärdas intyg inom 30 minuter vid negativt resultat.
Svarstider för PCR test hittar du längre ner på sidan.

Tag med pass eller annan ID handling!

Det är viktigt att du kontrollerar vilka villkor (typ av test) som gäller för just det land du skall resa till och de villkor flygbolaget har. Du hittar information på

Sweden abroad


We perform rt-PCR testing and ANTIGEN testing för SARS CoV-2 that meet the requirements of airlines and countries that require certification for non-ongoing covid-19 infection. Test results will normally arrive within 24-48 hours and certificates will be issued and delivered to you digitally (mobile BankID) but can also be sent via email and picked up directly at the reception.

In case of ANTIGEN tests, a certificate is issued within 30 minutes in the event of negative result.
Response times for PCR tests can be found further down the page.

Bring a passport or other ID document!

It is important that you check which conditions (type of test) apply to the specific country you are travelling to and the conditions the airline has.

Analys utförs av svenskt laboratorie (SWEDAC ackrediterat)

Följande svarstider för PCR-test gäller:
The following response times for PCR tests apply:

Observera att detta gäller helgfria vardagar
Please note that this applies to non-holiday weekdays

 • Testning måndag ger svar senast onsdag mellan kl. 15.00-18.00.
  Testing on Monday gives testresults no later than Wednesday between 15.00-18.00
 • Testning tisdag ger svar senast torsdag mellan kl. 15.00-18.00.
  Testing on Tuesday gives testresults no later than Thursday between 15.00-18.00
 • Testning onsdagar ger svar torsdag mellan kl. 15.00-18.00.
  Testing on Wednesday gives testresults no later than Friday between 15.00-18.00
 • Testning torsdagar ger svar fredag mellan kl. 15.00-18.00.
  Testing on Thursday gives testresults no later than Friday between 15.00-18.00
 • Testning fredagar, lördagar och söndagar är inte möjligt pga posthantering.
  Testing on Fridays and weekend is not possible due to mail handling

Boka PCR test

Boka ANTIGEN test