Stäng X

Årskontroll

Vi ser över din hälsa tillsammans.

Hos oss kan du med fördel för din hälsa boka tid för årskontroller där läkare med rätt specialitet ser över din hälsosituation tillsammans med dig.


Vi gör de undersökningar som är relevanta för din hälsa och förnyar de recept på läkemedel som du behöver där högkostnadsskydd gäller.

Vi kallar dig årligen om du önskar detta och du får den läkarkontakt du och din hälsa behöver för din trygghet och kontinuitet.

Boka tid

Har du frågor kring våra årskontroller är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0498-290 900 eller via mejl: info@rocus.se.